شهر مبدا را انتخاب نمایید
مبدا
شهر مقصد را انتخاب نمایید
مقصد
تاریخ رفت را انتخاب نمایید
رفت
تاریخ برگشت را انتخاب نمایید
برگشت
شهر مبدا را انتخاب نمایید
مبدا
شهر مقصد را انتخاب نمایید
مقصد
تاریخ رفت را انتخاب نمایید
رفت
تاریخ برگشت را انتخاب نمایید
برگشت
مقصد
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  ورود
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  خروج
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
  کشور مقصد
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید
   مقصد
    تاریخ ورود را انتخاب نمایید
    ورود
    تاریخ خروج را انتخاب نمایید
    خروج
    تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید

    تخفیف های ویژه

    سفر به سراسر دنیا

    پشتیبانی آنلاین

    در زمان قبل از اسلام به دلیل امنیتی که کشور داشت مورد توجه بازرگانان و افراد ثروتمند بود. حتی شواهدی در دست است که یونانیان و رومیان در قبل از اسلام به ایران سفر کرده اند. جهانگردی از قرن 9 و 10 رواج گرفت که می توان از ناصرخسرو قبادیانی یاد کرد. همچنین در قرن 7 به بعد گردشگران خارجی نیز به شرق و ایران سفر کردند. اولین کسی که از غرب به ایران آمد و سفرنامه ای در این باب نوشت بنیامین تودلای اسپانیایی بود.

    در دوران قاجار و به خصوص در زمان شاه عباس اول ایران بسیار مورد توجه گردشگران غربی بود دوره صفوی را می توان درخشان ترین دوره جهانگردی ایران دانست. پس از دوران صفویه ایران دچار آشفتگی شد و تا اواسط دوران قاجار ادامه پیدا کرد. اما در دوره قاجار به دلیل استعمار و رقابت بر سر ایران گردشگران زیادی به ایران آمدند و رازهای باستان شناسی زیادی را در ایران باز کردند. اما ایرانیان در زمان مشروطیت تمایل زیادی به سفر به اروپا نشان دادند و سفرهای خارجی رونق گرفت.

    

    ارتباط با پشتیبانی

    support (at) dooronazdik.com

    gototop